KOVOVÝROBA - LISOVÁNÍ
Vlastní výroba představuje lisování výrobků - výlisků jako finálních výrobků nebo polotovarů pro další výrobu. Lisujeme z Fe, Al, Cu i jiných kovů s pocínovaným, pozinkovaným nebo lakovaným případně potištěným povrchem do tloušťky základního plechu 3 mm, jednoduché ploché výlisky do 10 mm. Pro lisování používáme klasické mechanické výstředníkové lisy od 5 tun do 100 tun, hydroulický lis 30 tun a další specializované stroje pro výrobu plechových obalů jako je spojovačka, kruhová pertlovačka a zavíračka atd. Používané lisovací nástroje konstruujeme dle výrobního požadavku, pracujeme i s nástroji dodanými zákazníkem. Vlastní výrobu představují tyto skupiny výrobků:
Přesné výlisky
Výlisky z plechů do tloušťky 0,3 mm plošné nebo z následným tvarováním pro průmyslové použití.
Běžné plošné průmyslové výlisky
Výlisky z plechů do tloušťky 10 mm například, příruby, výseky apod.